Kontrollbesiktning av lätta släp

Lätta släp (max 3 500 kg) ska kontrollbesiktas

  • första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik.
  • därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Om släpet är 50 år eller äldre kan det befrias från besiktning, under förutsättning att släpet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla. Läs mer om kontrollbesiktning av fordon som är 50 eller äldre.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!