Köp fordon- och adressuppgifter

Ni kan som köpare få dagsaktuella uppgifter om fordon och ägare i Sverige. Ni kan välja ut fordon utifrån till exempel bilmärke, årsmodell, färg eller geografiskt område.

Vi erbjuder två typer av tjänster:

  • Genom tjänsten Fordonsurval erbjuder vi ett anpassat engångsuttag utifrån era önskemål. Vi har möjlighet att göra en anpassad sökning. Du får din leverans i excelformat eller textfil.
  • Genom Informationspaket får ni tillgång till löpande leverans med valbar frekvens av ett fördefinierat informationsinnehåll. Du får din leverans i en textfil levererat till en säker FTP-server.

Bland de som använder våra tjänster finns försäkringsbolag, statliga bolag, bilhandlare, verkstäder, bilentusiaster med flera.

Söker du statistik?

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikanalys som har statistik inom fordons- och vägtrafikområdet. Se länkar till höger på sidan.

Kontaktuppgifter
Beställning ska alltid ske via e-post

För enstaka beställningar kontaktar du: fordonsurval@transportstyrelsen.se

För informationspaket kontaktar du: fordonsintressent@transportstyrelsen.se

Prislista vid köp av adresser ur vägtrafikregistret via tjänsten Fordonsurval

Grundavgift 700 kr*

För de första 3 000 debiteras 1,04 kr/st
För posterna 3 001–10 000 debiteras  0,62 kr/st
För posterna 10 001–25 000 0,47 kr/st
För posterna 25 001–150 000 debiteras 0,36 kr/st
För posterna 150 001–300 000 debiteras 0,31 kr/st
För posterna 300 001–500 000 debiteras  0,29 kr/st
För posterna 500 001-750 000 debiteras 0,26 kr/st
För posterna 750 001–1 000 000 debiteras 0,23 kr/st
För posterna 1 000 001–1 250 000 debiteras 0,21 kr/st
För posterna 1 250 001–1 500 000 debiteras 0,18 kr/st
För posterna över 1 500 001 debiteras 0,16 kr/st

*Grundavgift från 1 januari 2015 I grundavgiften inkluderas 5 st specificerade fordonsmodeller. Vid ytterligare modeller medför varje påbörjad grupp om 5 st modeller ytterligare grundavgift/-er. Om beställaren önskar leveransen uppdelad i flera excelfiler/-flikar medför varje påbörjad grupp om 5 st sådan filer/flikar en ny grundavgift.

Obs! Grundpriset för utförda sökningar gäller oavsett om du i ett senare skede väljer att inte köpa några av modellerna. Om du lägger till modeller ökar grundavgiften enligt samma princip som beskrivs ovan.

Prisexempel  

Ett uttag på 7 000 adresser med max 5 st modeller kostar: 

Grundavgift 1 x 700 kr
1-3 000 adresser 3 120 kr
3 001 - 7 000 adresser 2 480 kr
Summa 6 300 kr

 Ett uttag på 7 000 adresser med 21 st modeller kostar: 

Grundavgift 5 x 700 kr
1-3 000 adresser 3 120 kr
3 001 - 7 000 adresser 2 480 kr
Summa 9 100 kr

Priser för informationspaket kan meddelas efter att en fullständig förfrågan om köp av informationspaket inkommit till Transportstyrelsen. Förfrågan om att prenumerera på information ska ske genom den blankett Transportstyrelsen tagit fram för den specifika informationspaketstjänsten. 

Priser för samtliga tjänster anges exklusive moms. 

Viktig information
Transportstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och ansvarar för vägtrafikregistret. Uppgifterna i registret är med vissa undantag offentliga. Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har rätt att sälja uppgifter ur vägtrafikregistret till myndigheter och enskilda enligt 9 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.

Om du som privatperson inte vill att din adress ska lämnas ut för reklamändamål, kan en reklamspärr läggas in i vägtrafikregistret.