Köp fordon- och adressuppgifter

Ni kan som köpare få dagsaktuella uppgifter om fordon och ägare i Sverige. Ni kan välja ut fordon utifrån till exempel bilmärke, årsmodell, geografiskt område eller ägarens ålder och kön.

Vi erbjuder två tjänster:

  • Genom Fritt urval erbjuder vi ett anpassat engångsurval utifrån era önskemål. Vi har möjlighet att göra en anpassad sökning. Du får din leverans i excelformat eller textfil.
  • Genom Informationspaket får ni tillgång till löpande leverans med valbar frekvens av ett fördefinierat informationsinnehåll. Du får din leverans i en textfil levererat med automatik till en säker FTP-server.

Bland de som använder våra tjänster finns försäkringsbolag, statliga bolag, bilhandlare, verkstäder, bilentusiaster med flera.

Söker du statistik?

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikanalys som har statistik inom fordons- och vägtrafikområdet. Se länkar till höger på sidan.

Kontaktuppgifter
Beställning ska alltid ske via e-post

E-post: fordonsurval@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 62 00, telefontid: 09.00 - 12.00
Adress: Transportstyrelsen, 701 88  Örebro

Prislista vid köp av adresser ur vägtrafikregistret via tjänsten Fritt urval

Grundavgift 700 kr*

För de första 3 000 debiteras 1,04 kr/st
För posterna 3 001–10 000 debiteras  0,62 kr/st
För posterna 10 001–25 000 0,47 kr/st
För posterna 25 001–150 000 debiteras 0,36 kr/st
För posterna 150 001–300 000 debiteras 0,31 kr/st
För posterna 300 001–500 000 debiteras  0,29 kr/st
För posterna 500 001-750 000 debiteras 0,26 kr/st
För posterna 750 001–1 000 000 debiteras 0,23 kr/st
För posterna 1 000 001–1 250 000 debiteras 0,21 kr/st
För posterna 1 250 001–1 500 000 debiteras 0,18 kr/st
För posterna över 1 500 001 debiteras 0,16 kr/st

*Grundavgift från 1 januari 2015 I grundavgiften inkluderas 5 st specificerade fordonsmodeller. Vid ytterligare modeller medför varje påbörjad grupp om 5 st modeller ytterligare grundavgift/-er. Om beställaren önskar leveransen uppdelad i flera excelfiler/-flikar medför varje påbörjad grupp om 5 st sådan filer/flikar en ny grundavgift.

Obs! Grundpriset för utförda sökningar gäller oavsett om du i ett senare skede väljer att inte köpa några av modellerna. Om du lägger till modeller ökar grundavgiften enligt samma princip som beskrivs ovan.

Prisexempel  

Ett uttag på 7 000 adresser med max 5 st modeller kostar: 

Grundavgift 1 x 700 kr
1-3 000 adresser 3 120 kr
3 001 - 7 000 adresser 2 480 kr
Summa 6 300 kr

 Ett uttag på 7 000 adresser med 21 st modeller kostar: 

Grundavgift 5 x 700 kr
1-3 000 adresser 3 120 kr
3 001 - 7 000 adresser 2 480 kr
Summa 9 100 kr

Viktig information
Transportstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och ansvarar för vägtrafikregistret. Uppgifterna i registret är med vissa undantag offentliga. Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har rätt att sälja uppgifter ur vägtrafikregistret till myndigheter och enskilda enligt 9 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.

Om du som privatperson inte vill att din adress ska lämnas ut för reklamändamål, kan en reklamspärr läggas in i vägtrafikregistret.