Godkända utbildare

När du har fått tillstånd för direktanmälan från Transportstyrelsen, tar du kontakt med någon av nedanstående personer för att genomgå utbildning i direktanmälan. Du får kontakta vilken utbildare du vill från listan. Välj den som passar dig bäst geografiskt.
 
Utbildningen är obligatorisk och tar cirka en halv dag. Den är avgiftsbelagd.

Godkända utbildare

Namn  Telefonnummer

Wera Sjödin, Umeå samt övriga landet

wera.sjodin@gmail.com

 

070-522 48 62

Leif Gustafsson, Vänersborg, Örebro samt övriga landet

leif.halsovagen@gmail.com 

070–735 15 16

Gunno Isacsson, Jönköping samt övriga landet

gunnoisacsson@gmail.com

070–781 53 57
Christer Lundqvist, Norrbotten, Västerbotten 010-495 66 29
Peter Spjut, Gotland 010-495 53 13