Vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har ett register över landets alla fordon och körkortsinnehavare: vägtrafikregistret.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för adressuppgifterna i registret. Företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet hanterar fordon eller behöver information om fordon och dess ägare har möjlighet att få åtkomst till vägtrafikregistret.

Vill du hjälpa oss?

Vi ser över våra sidor under Vägtrafik och önskar hjälp av dig. Vi genomför en undersökning där du genom några uppgifter får välja var du förväntar dig att hitta viss information. Dina svar kommer hjälpa oss i arbetet med att förbättra strukturen på denna del av webbplatsen.

Undersökningen är anonym och tar cirka 5 minuter att genomföra. Tack på förhand!

Delta i vår undersökning

Information om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför användningstester