Hur många och vilka tecken får jag använda?

Skylten ska ha minst två och högst sju tecken, mellanrum räknas som ett tecken. Teckenkombinationen kan bestå av siffror eller bokstäver – eller av både siffror och bokstäver. Du kan använda dig av alla bokstäver i det svenska alfabetet, A-Ö, samt siffror 0-9.

Tävlingsskylt med bokstäverTävlingsskylt bokstäver MC

Observera att sju tecken endast kan användas på en skylt av ordinarie storlek (520 x 110 mm). I annat fall gäller att max sex tecken inte är tillåtet med kombinationer som motsvarar registreringsnummer (tre bokstäver + tre siffror eller tre bokstäver + två siffror + 1 bokstav) eller skylt för beskickningsfordon” (två bokstäver + tre siffror + en bokstav) formatet på bokstäverna Å, Ä och Ö avviker från övriga bokstävers O och 0 (nolla) jämställs som tecken. För att undvika förväxling med en annan befintlig skylt, så kan du inte beställa en personlig skylt med ett tecken som kan förväxlas med ett annat tecken. Exempelvis bokstaven O och siffran 0, som i exemplet TOMMY (med O) eller T0MMY (med nolla). Om du vill använda en kombination som motsvarar ett produkt- eller företagsnamn ska du kontakta den som äger rätten till namnet och få ett skriftligt medgivande, som du bifogar ansökan.

Skylten får inte ha en teckenkombination som väcker anstöt eller medför olägenhet för någon. Alla inkomna ansökningar granskas innan de godkänns. Om en ansökan inte godkänns beror det oftast på att beteckningen som valts är upptagen eller olämplig.