Personbil

En personbil är en bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen.

Personbilar delas in i klass I och klass II. Beroende på tid på året och väglag finns det regler på vilka däck en personbil ska ha. Läs mer om regler för vinterdäck.

Personbil klass I

Personbil klass I är en bil byggd huvudsakligen för persontransport.

Krav för personbil klass I

Körkortskrav: B eller högre.
Läs mer om körkort för personbil.

Registreringsskylt: Ja.
Läs mer om registreringsskylt.

Kontrollbesiktning: Ja.
Läs mer om kontrollbesiktning.

Fordonsskatt: Ja.
Läs mer om fordonsskatt.

Trafikförsäkring: Ja.
Läs mer om trafikförsäkring.

Personbil klass II (husbil eller lastbil)

Personbil klass II är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone:

  • fast monterade sittplatser,
  • fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
  • fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
  • bord.

En personbil klass II kallas ofta för husbil men en husbil kan också vara en lastbil. Om husbilen är registrerad som lastbil, finns det andra krav på förarens behörighet, fordonets utrustning samt skatter och avgifter.

Det finns inga speciella hastighetsbegränsningar för personbil klass II utan man ska följa de hastighetsbegränsningar som finns.

Krav för personbil klass II

Körkortskrav: En personbil klass II som har en totalvikt under 3,5 ton kan köras med behörighet B. Den som har en utökad B-behörighet (kod 96) får köra en fordonskombination som väger 4 250 kg. Personbilens vikt dock inte överstiga 3,5 ton.

En personbil klass II som är tyngre än 3,5 ton kräver behörighet C1 eller C. Vill man dra ett släp med sin tunga husbil krävs behörighet C1E eller CE.

B-behörighet som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med en totalvikt över 3,5 ton om behörigheten inte har varit återkallad efter detta datum.

TSFS 2013:63 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

TSFS 2016:22 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

Registreringsskylt: Ja.
Läs mer om registreringsskylt.

Kontrollbesiktning: Ja.
Läs mer om kontrollbesiktning.

Fordonsskatt: Ja.
Läs mer om fordonsskatt.

Trafikförsäkring: Ja.
Läs mer om trafikförsäkring.