Se aktuell avgift för ursprungskontroll.

Ansöker du via blanketten i pappersformat, registreras din ansökan och blir ett ärende först i samband med att blanketten kommer in till Transportstyrelsen med posten. Din ansökan får då ett ärendenummer och det är först då som en debitering skapas. I samband med denna debitering skickas det per automatik ut en faktura till dig där OCR-numret som är knutet till just ditt ärende står, liksom våra kontouppgifter.

Ansöker du via vår e-tjänst tilldelas du ett ärendenummer, tillsammans med tillhörande OCR-nummer, direkt. Du ser de uppgifterna i den bekräftelse/sammanställning i form av ett PDF-dokument som skapas efter sista steget i e-tjänsten. Där står även våra kontouppgifter, vilket betyder att du kan betala ansökningsavgiften på en gång. Observera att vi alltid skickar hem en faktura till dig ändå, men har du redan betalat kan du bortse från den.

Betala alltid till Transportstyrelsens konto för ursprungskontroll

Observera att du inte kan skicka in kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till oss. Ansökningsavgiften för ursprungskontrollen ska alltid sättas in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungskontroll. Du ska även alltid uppge ett OCR-nummer vid betalningen, så att pengarna kan knytas direkt till ditt ärende.

Att försöka betala din ansökningsavgift utan att ange det OCR-nummer som tillhör ditt ärende, genom att exempelvis ange ditt personnummer istället, leder ofta till förlängd handläggningstid. Det beror på att din betalning inte kan knytas automatiskt till ditt ärende, utan måste hanteras manuellt. Observera att du inte heller kan bifoga kontanter, en check eller liknande i ditt ärende.

Din bank kan ta ut en administrativ avgift vid utlandsbetalning

Observera att din bank kan ta ut en administrativ avgift vid utlandsbetalning. Detta kan innebära att hela ansökningsavgiften inte blir betald. Kontakta din bank för att kontrollera eventuella avgifter i förväg, om du ska betala från utlandet.

Läs mer om utlandsbetalning.