Vad gör Kemikalieinspektionen?

Kemikalieinspektionen är den tillsynsmyndighet som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

Kemikalieinspektionen

  • utvecklar lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och genom internationellt samarbete
  • hanterar reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor
  • prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda båtbottenfärger och andra bekämpningsmedel innan de får användas
  • utövar tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor samt gör inspektioner
  • har en giftfri miljö som kvalitetsmål.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!