Registreringsåtgärder

För registreringsåtgärder avseende båtar tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabellen nedan.

Registreringsåtgärd Avgift i kr
Registrering av båt, inklusive samtidig förvärvsanteckning och framtida avregistrering   10 500
Anteckning av förvärv av båt

 4 000 

Registrering av avtal om båtbyggnadsförskott

 6 500

Anteckning av, inkl. framtida avförande av statsbåtsnamn

7 000

Andra beslut än registreringsåtgärder  
För annat beslut än bifall för åtgärd, bland annat innefattande avslags- och avskrivningsbeslut 3 000

För registreringsåtgärder avseende skepp och skeppsbyggen tar Transportstyrelsen ut avgift enligt nedan.  

Registreringsåtgärd Avgift i kr
Registrering av skepp, inklusive samtidig förvärvsinskrivning och nationalitetscertifikat 50 000
Registrering av skeppsbygge, inklusive samtidig förvärvsinskrivning 30 000
Inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge eller andel däri 15 000
Övriga nedanstående registreringsåtgärder  
Överföring av skeppsbygge till fartygsregistrets skeppsdel och utfärdande av nationalitetscertifikat 6 500
Avregistrering av skepp eller skeppsbygge 6 500 
Inteckning, inklusive dödning av inteckning 6 500
Utbyte av pantbrev per skepp eller skeppsbygge 6 500 
Nedsättning eller sammanföring av inteckning per skepp eller skeppsbygge 6 500 
Anteckning om innehav av pantbrev, inklusive avförande av anteckning om innehav av pantbrev 6 500 
Åtgärd i annat fall i registerärende 6 500 
Partrederiärende 6 500 
För annat beslut än bifall och uppskov för registreringsåtgärd 6 500
Anteckning av statsskeppsnamn 4 000
Avförande av statsskeppsnamn 3 000
Ändringar i fartygsregistret gällande identifieringsuppgifter 3 500

För utfärdande av bevis om registreringsåtgärd tar Transportstyrelsen ut avgift enligt tabellen nedan.

Bevis om registreringsåtgärd Avgift i kr
Tillfällig nationalitetshandling, nationalitetscertifikat i dubblett, nationalitetsbevis i original eller dubblett

3 000

Avregistreringsintyg för ett visst fartyg eller skeppsbygge 3 000
Bevis om att ett visst fartyg eller skeppsbygge inte finns upptaget i fartygsregistret 3 000
Registerutdrag 1 500

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!