Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Nu skickar vi vissa fakturor till digitala brevlådor

Om du har en digital brevlåda från Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost, får du nu vissa fakturor dit i stället för på papper. Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda så att du inte missar att betala i tid.

Digital brevlåda

Genvägar

Förslag om höjda avgifter 1 januari

Inom järnvägsområdet föreslår vi höjda avgifter inom flera områden.  

Vi föreslår till exempel förändrade avgiftsstrukturer och höjningar av avgifter för tillsyn för infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer. Inom tillståndsprövningen föreslår vi höjningar för utbildningsanordnare och examinatorer och utfärdande av lokförarbevis.

Inom den personliga undantagsprövningen föreslås en höjning av avgiften för särskild bedömning och av medicinska undantag. För museiorganisationer föreslås befrielse för en undantagsansökningsavgift.

Samtidigt föreslås ett antal nya avgifter för godkännande av fordon och infrastruktur, registrering av fordon i det europeiska fordonsregistret, marknadstillsyn över järnvägsföretag samt förnyelse av lokförarbevis.

Ta del av förslaget: Höjda avgifter föreslås från 2024

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2023:20).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!