Avgifter för hamnanläggningar och hamnar

Sjöfartsskydd i hamnanläggningar

För tillståndsprövning som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en grundavgift på 15 000 kronor samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

För tillsyn som rör sjöfartsskydd i hamnanläggningar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift på 16 900 kronor.

Hamnskydd i hamnar

För tillståndsprövning som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ute en grundavgift på 15 000 kronor samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

För tillsyn som rör hamnskydd i hamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift enligt tabellen nedan.

Tillsyn som rör hamnskydd i hamnar Årsavgift i kr
För hamn som består av ett hamnskyddsområde med en hamnanläggning 19 500
För hamn som består av flera hamnanläggningar som omfattas av ett gemensamt hamnskyddsområde 32 500

Avfallshanteringsplaner i hamnar

För godkännande och tillsyn av avfallshanteringsplaner för handels-, industrihamnar och fiskehamnar tar Transportstyrelsen ut en årsavgift på 8 500 kronor.