Tillsyn över examinatorer, läkare, psykologer och utbildningsanordnare

Transportstyrelsen ska utföra tillsyn av efterlevnaden av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. För det tar Transportstyrelsen ut en årlig avgift av den som har tillstånd som examinator vid prov, utbildningsanordnare eller läkare och psykolog som har särskilt tillstånd.

I årsavgiften ingår planering, genomförande och efterarbete. All hantering i samband med förnyelse av tillståndet ingår också i den årliga tillsynsavgiften. Avgiften består även av kostnader för avskrivning, drift och förvaltning av de it-system som används för verksamheten.

Hur ofta vi gör tillsyn beror dels på riskbedömning, dels på tillståndens giltighetstid (eftersom vi gör tillsyn inför en förnyelse). Antalet tillsynstillfällen under den femårsperiod som tillståndet är giltigt kan därför variera mellan tillståndshavarna. 

Tillståndshavare Årlig avgift
Examinator 13 000 kr
Läkare 2 400 kr
Psykolog 2 400 kr
Utbildningsanordnare 18 000 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!