×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Registerhållning och registrering

Fordonsregister

För varje järnvägsfordon som registrerats i Transportstyrelsens register
över järnvägsfordon ska fordonsinnehavaren betala en årlig registerhållningsavgift på 120 kronor

För varje åtgärd som Transportstyrelsen utför på ett fordon i det europeiska registret över järnvägsfordon ska fordonsinnehavaren betala en registreringsavgift enligt följande tabell.

Åtgärd Avgift
Förhandsreservation av fordonsnummer 2 000 kr
Nyregistrering av fordon 5 000 kr
Ändring av uppgifter 500 kr
Statusändring på registrering 500 kr
Ändring av fordonsnummer 3 000 kr

Förarbevisregister

För handläggning och förvaltning av förarbevisregistret för lokförare debiteras den som innehar ett förarbevis en årlig registerhållningsavgift om 500 kronor.

Läs mer om avgiften i våra frågor och svar om registerhållningsavgiften.

Museiorganisationer

Gällande museiorganisationer och dess avgifter så finns all information samlat på en gemensam sida.

Avgifter för museiorganisationer

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!