Övriga avgifter och taxor

Övriga aktuella avgifter på järnvägsområdet.

Övriga avgifter

Transportstyrelsen tar ut en avgift för ärendehandläggning för arbete i egenskap av bedömningsorgan och för prövning av ansökningar och tillsyn.

Produkt/tjänst Avgift
Undantag från krav i lagen om kollektivtrafik Löpande timtaxa:
1 700 kr per påbörjad 30-minutersperiod
Tillsyn av den som har beviljats tillstånd att vara underhållsansvarig enhet Löpande timtaxa:
1 700 kr per påbörjad 30-minutersperiod

 

Övriga taxor

Transportstyrelsens taxa för handläggning av nationell del

Transportstyrelsens taxa för behandling av den nationella delen av ansökan om gemensamt säkerhetsintyg, godkännande av fordon för utsläppande på marknaden och godkännande för utsläppande på marknaden av fordonstyper är 1 400 kr/timme och ska betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod.

Denna taxa gäller endast när Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) är godkännande enhet för fordon respektive utfärdande myndighet för gemensamt säkerhetsintyg. Den sökande kommer att faktureras av ERA.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!