Tillsyn av transporter av farligt gods

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Järnvägsföretag som har säkerhetsintyg

Transportstyrelsen tar ut en avgift för tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige och vars tillstånd omfattar sådana transporter.

Detsamma gäller för företag som beviljats gemensamt säkerhetsintyg där det avsedda området för verksamheten omfattar Sverige.

Typ av trafik som tillsynsobjektet bedriver

Årlig avgift (kr)

Järnvägstrafik endast på sidospår 21 000
Järnvägstrafik till någon del på huvudspår 32 000

Järnvägsföretag som har nationellt trafiksäkerhetstillstånd

För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd som omfattar sådana transporter debiteras en årlig avgift om 
11 000 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!