Tågresenärers rättigheter

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag och stationsförvaltare och de kontroller som myndigheten utför.

För tillsyn av tillgänglighet och resenärers personliga säkerhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 om rättigheter och skyldigheter, ska en timtaxa om 1 700 kr per timme tas ut. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!