Museiorganisationer

Museiorganisationer kan vara befriade från vissa avgifter och få en kostnadsreduktion på andra. För att få betraktas som museiorganisation krävs ett särskilt beslut från Transportstyrelsen. Ni ansöker lämpligen på blanketten "Ansökan om att få betraktas som museiorganisation". 

Blankett för ansökan om att få betraktas som museiorganisation i avgiftshänseende.

Avgiftsnedsättning

Museiorganisationer har rätt till avgiftsnedsättning för vissa avgifter om de ansöker om godkännande enligt

  • lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, eller lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, och
  • fått ett särskilt beslut från Transportstyrelsen

De sammanlagda avgifterna för en museiorganisation får uppgå till högst 5 000 kr per godkännandeärende.

Produkt/tjänst Avgift
Ärendehandläggning enligt lagen om nationella järnvägssystem relaterad till ansökan om godkännande av fordon och järnvägsinfrastruktur som museiorganisation

Löpande timtaxa 500 kr

Ärendehandläggning enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg relaterad till ansökan om godkännande av fordon och spåranläggningar som museiorganisation

Löpande timtaxa 500 kr

Ta del av mer information om museiorganisationer

Avgiftsbefrielse

Museiorganisationer som fått ett särskilt beslut från Transportstyrelsen är helt avgiftsbefriade från följande avgifter:

  • Ansökningsavgift gällande ansökan om undantag enligt artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177.
  • Årlig registerhållningsavgift för järnvägsfordon som registrerats i Transportstyrelsens register över järnvägsfordon.
  • Tillstånd och tillsynsavgifter för: gemensamt säkerhetsintyg och nationellt trafiksäkerhetstillstånd, säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare och nationellt infrastrukturtillstånd, tillstånd för drift av spårtrafik (trafikutövning), tillstånd för drift av spåranläggningar (spårinnehav) eller särskild trafikledningsverksamhet och godkännande av trafikplatsnamn för järnväg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!