Avgifter för marknadstillsyn

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en årlig tillsynsavgift från de som är infrastrukturförvaltare enligt järnvägsmarknadslagen. Nivån på avgiften beror på antalet spårkilometer som förvaltas. Vi tar inte ut någon avgift av den som endast transporterar eget gods eller där nätet är lokalt eller regionalt fristående.

Transportstyrelsen tar även ut en löpande tillsynsavgift för de som är tjänsteleverantörer eller vertikalt integrerade företag.

Infrastrukturförvaltare

Den som är infrastrukturförvaltare enligt järnvägsmarknadslagen ska betala en årsavgift enligt följande tabell

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar Årlig avgift (kr)
< 10 000 10 000
>10 000 500 000

Tjänsteleverantörer och vertikalt integrerade företag

För tjänsteleverantörer och vertikalt integrerade företag tar Transportstyrelsen  ut en avgift för marknadstillsyn genom löpande timtaxa om 1 400 kr per timme. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Licens

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift på 25 000 kronor för tillsyn av den som har en licens för järnvägsföretag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!