Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på sektionen för flygtrafiktjänst på Transportstyrelsen.

Vi ansvarar för

  • föreskrifter för flygtrafiktjänst 
  • tillstånd, certifikat och godkännanden när det gäller flygtrafiktjänst
  • tillsyn av flygtrafiktjänstorganisationer och flygtrafiktjänstskolor
  • undantag från bestämmelser om flödesplanering

Om du har frågor till sektionen för flygtrafiktjänst kan du kontakta sakkunnig som du hittar i nedanstående tabell, eller skicka e-post till luftfart@transportstyrelsen.se

Ansökan om att använda STS/ATFMX i färdplanen ska sökas hos LFV Flight Planning Centre (FPC).

FunktionKontaktperson,
telefonnummer
Chef sektionen för flygtrafiktjänster

Kristina Holmberg
010-495 37 11 
0708-319 893
 

Flygtrafikledningtjänster (ATS)

Simone Tuft
010-495 32 15

Anmälan om förändring av funktionella system:

  • Anmälningar FS
  • driftgodkännande av funktionella system

luftfart@transportstyrelsen.se

Tillsyn av:

  • flygtrafiktjänstorganisationer
  • flygtrafiktjänstskolor

Katarina Leijonberg
010-495 73 68

Flygbriefingtjänst (AIS)

Ingrid Eriksson 
010-495 38 30 

Flygräddningstjänst (SAR)

Katarina Leijonberg
010-495 37 68
 

Flygvädertjänst (MET)

Jonas Kostmann
010-495 36 06
 

Fördelning av radiofrekvenser

Lars Nyberg
010-495 51 21

Platsindikatorer och anropssignaler

Jonas Kostmann
010-495 36 06

Undantag från bestämmelser om flödesplanering

LFV Flight Planning Centre (FPC)
fpc@lfv.se
08-797 63 40 

Funktionella luftrumsblock
DK/SE FAB

Kristina Holmberg
010-495 37 11

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!