Om examinationen berör modul som består av både flervals del samt essä del (M7, 9 eller 10), så behöver endast den missade delen examineras om med minst 90 dagars väntetid. I modul 7 som består två essädelar så räknas även de som separata delar.
Om den missade examinationsdelen ej är avklarad inom ett års period, så måste hela modulen examineras om. (flervalsdel samt essädel)

Referens: Del 66 bilaga II, punkt 1.9 TSL 2009-6023