Fortsatt luftvärdighet

Här finns information om regler för fortsatt luftvärdighet.

Senaste regeländringarna

Nationella Regler

 • TSFS serie AIR 2018:37 - Luftvärdighetsorganisationer
 • TSFS Serie AIR 2018:34 - Ändring av TSFS 2016:40
 • TSFS Serie AIR 2018:38 - Allmänna råd för underhållsprogram för luftfartyg
 • TSFS Serie AIR 2016:40 - Nationella luftvärdighetshandlingar
 • TSFS Serie AIR 2016:41 - Massa och balans
 • TSFS Serie AIR 2016:42 - Ändring av TSFS 2012:85
 • TSFS Serie AIR 2016:43 - Ändring av TSFS 2012:87

EU / EASA Regler

 • ED Decision 2019/009/R, AMC/GM till Del-M, -145, -66, -T. (AMC/GM till förordning nr 2018/1142) gällande införandet av certifikat för luftfartygsunderhåll, modifiering av förfarandet för godkännande av komponenter från externa leverantörer och modifiering av befogenheter för organisationer för underhållsutbildning
 • Förordning (EU) 2018/1142, om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller införandet av certifikat för luftfartygsunderhåll, modifiering av förfarandet för godkännande av komponenter från externa leverantörer och modifiering av befogenheter för organisationer för underhållsutbildning.
 • Förordning (EU) 2018/1139, (ny grundförordning, upphäver 216/2008) om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.
 • Förordning (EU) 2015/1536, (ändring av 1321/2014)
  (Ändringar vad gäller komplexa motordrivna luftfartyg och luftfartyg som brukas för kommersiella ändamål, kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T)
 • ED Decision 2016/011/R, AMC/GM till Del-M, -145, -66, -T. (AMC/GM till förordning nr 2015/1536)
  (Ändringar vad gäller komplexa motordrivna luftfartyg och luftfartyg som brukas för kommersiella ändamål, kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T)

Informationsmaterial