Flygoperativ information, arkiv

Transportstyrelsen publicerar här ett arkiv med information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

EASA har publicerat en SIB gällande transport av lithiumbatterier

EASA har publicerat en SIB 2017-01R1 gällande transport av lithiumbatterier som kan ha utsatts för skada.

(Safety Information Bulletin: Safety Precautions regarding the Transport by Air of Damaged, Defective or Recalled Lithium Batteries) 

Läs EASA SIB 2017-O1R1 här

Publicerades 2020-09-29

Senareläggning av införande av ADS-B

EU-kommissionen har beslutat om senareläggning av införandet av ADS-B från 7 juni till 7 december 2020.

Publicerades 2020-05-04

Flygprov och kompetenskontroller under rådande omständigheter

Transporten har publicerat ett förtydligande gällande hur vi under rådande omständigheter hanterar flygprov och kompetenskontroller.

Publicerades 2020-03-18

Förlängd implementering av hårdare krav på simulatorer

EASA förlänger implementeringen av hårdare krav på simulatorer när det gäller UPRT.

Mer information från EASA

Publicerades 2019-12-13

Data link services for the single European sky

COMMISSION REGULATION (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Publicerades 2019-11-15