Flygoperativ information, arkiv

Transportstyrelsen publicerar här ett arkiv med information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

EASA SIB 2019-04, Avoiding Obstacles Lighted with Light-Emitting Diode Obstacle Lights whilst Operating with Night Vision Goggles

EASA har publicerat en Safety Information Bulletin som innehåller rekommendationer vid operationer med NVG, Night Vision Goggles.

Publicerades 2019-03-01

Collins Aerospace - Crew Oxygen System - Full Face Mask/Smoke Goggle Visibility

FAA har publicerat en Special Airworthiness Information Bulletin som innehåller rekommendationer om översyn av Full Face Masker tillverkade av Collins Aerospace.

Publicerades 2019-02-28

EASA SIB 2019-01R1, GPS Week Rollover

EASA har publicerat en SIB gällande GPS Week Rollover som sker 2019-04-06 23:59:42 UTC.

Publicerades 2019-02-21

EASA SIB 2019-02, Explosive Door Opening on Parked Aeroplanes

EASA har publicerat en SIB om risken för plötsligt och explosivt öppnande av dörrar på parkerade flygplan.

SIBen berör flygoperatörer, flygplatsoperatörer, godkända utbildningsorganisationer (ATO's), underhållsorganisationer och organisationer för fortsatt luftvärdighet (CAMO's).

Publicerades 2019-02-12

Försöksperiod av ASEPS med SB ADS-B

ICAO NAT-kontor informerar om uppstart av försöksperiod av ASEPS (Advanced Surveillance-Enhanced Procedural Separation) med SB ADS-B (Space-Based Automatic Dependent Surveillance - Broadcast). Berörda områden är Shanwick, Gander och Santa Maria Oceanic Areas.

Publicerades 2019-01-07