Flygoperativ information, arkiv

Transportstyrelsen publicerar här ett arkiv med information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

Påminnelse angående instrumentbehörighet med PBN-befogenheter

Från och med den 25 augusti 2018 måste piloten vara utcheckad på PBN som ett tillägg till sin instrumentbehörighet (IR) för att få flyga i enlighet med PBN.

Om detta tillägg saknas kan flygning endast ske under FL95.

Publicerades 2018-06-28

EASA SIB 2018-18 In-flight fuel management - Phraseology for fuel-related messages between pilots and air traffic control

EASA har uppdaterat en tidigare utgiven SIB som behandlar In-flight fuel management.

Publicerades 2018-05-09

EASA SIB 2018-06, Incorrect Airport Surface Approaches and Landings

EASA har publicerat en FAA Safety Advisory (SAFO) gällande inflygningar till fel bana.

Publicerades 2018-02-26

EASA SIB 2018-03, Carriage and use of Automatic External Defibrillators

EASA har publicerat en SIB om hantering och riskbedömning av defibrillatorer. Den innehåller också rekommendationer som berör operativa, tekniska och utbildningsavdelningar inom en organisation.

Publicerades 2018-02-02

EASA SIB 2018-02, Runway Surface Condition Reporting

EASA har publicerat en SIB om rapportering av bankonditioner.

Publicerades 2018-01-19