Data link services for the single European sky

COMMISSION REGULATION (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Kraven på datalänkutrustning enligt kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 gäller för operatörer från och med den 5 februari 2020 (CPDLC). Se länk för ytterligare information.

Vid frågor, kontakta:
Flyginspektör Anders Ek
anders.ek@transportstyrelsen.se

FAQ about Supplemental Type Certificates concerning Datalink

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.