Flygoperativ information, arkiv

Transportstyrelsen publicerar här ett arkiv med information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

EASA SIB 2009-22R1, Update: Fighting fires caused by Lithium Batteries in Portable Electronic Devices

EASA har uppdaterat en tidigare publicerad Safety Information Bulletin om bränder orsakade av Lithium-batterier i bärbar elektronisk utrustning.

Publicerades 2015-04-08

EASA SIB 2014-16 med anvisningar för tankning med en motor gående

Safety Information Bulletin (SIB) från EASA med anvisningar för tankning med en motor gående

Publicerades 2014-07-23

EASA SIB 2014-20, Training and Operations in strong crosswind situations

EASA publicerar rekommendationer om att öka medvetenheten vid starter och landningar i kraftig och byig sidvind.

Publicerades 2014-06-27

Mode Awareness during Final Approach and Go-Around Training

Safety Information Bulletiner från EASA om utbildningsbehov för vissa flygplantyper och kritiska situationer vid inflygning och go-around

Publicerades 2014-04-08