Flygoperativ information, arkiv

Transportstyrelsen publicerar här ett arkiv med information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

EASA SIB 2018-19, FlySmart+ Applications for iPad - Change of Runway Entry Not Taken Into Account in Take-Off Computation

EASA har publicerat en SIB om risker vid användning av FlySmart+ vid banbyte och förkortning av bana (intersection t/o).

Publicerades 2018-10-23

Checklistor version 2.0 för FRM och Non-FRM

Compliance-checklistorna för implementering av FRM och Non-FRM är uppdaterade, du hittar dem på vår webbplats under Flygarbetstidsregler.

Publicerades 2018-09-21

EASA SIB 2018-12, Post de-icing/anti-icing checks

EASA har publicerat en SIB med rekommendationer kring procedurerna och efterföljande kontroll vid avisning.

Publicerades 2018-07-30

EASA SIB 2018-10, Super absorbant polymers (SAP) contamination of jet fuel

EASA har publicerat en SIB som informerar om risker för kontaminering med superabsorberande polymerer i jetbränsle

Publicerades 2018-07-20

Uppdatering av ICAO Doc 7030/5

ICAO har uppdaterat Doc 7030/5, Regional Supplementary Procedures - NAT

Publicerades 2018-07-18