Flygoperativ information, arkiv

Transportstyrelsen publicerar här ett arkiv med information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

ICAO gör en översyn av NOTAM-systemet

ICAO håller på med en översyn av NOTAM-systemet för att kunna möta framtidens behov av information till olika aktörer inom luftfarten.

Publicerades 2019-10-18

Notifiering om positioneringsflygning

Transportstyrelsen har, som tidigare meddelats, publicerat en ny föreskrift TSFS 2019:100 och till denna också en blankett att använda vid notifiering av positioneringsflygning att sända in till Transportstyrelsen. Du hittar den under E-tjänster och Blanketter.

Publicerades 2019-10-01

Adherence to Filed Flight Plans in European Airspace

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) would like to inform European Aircraft Operators and Air Traffic Service providers on the importance of adhering to filed flight plans in the European airspace.

Publicerades 2019-06-12

EASA SIB 2019-05, Reduced Availability of Localizer Performance with Vertical Guidance Procedures

EASA har publicerat en SIB som berör Collins GPS receiver GPS-4000S

Publicerades 2019-03-13

EASA EAD 2019-0051-E, Suspension of flight operations, Boeing 737-8 och 737-9

EASA har idag publicerat en EAD (Emergency Airworthiness Directive) som belägger Boeing 737-8 och 737-9 med flygförbud från idag, den 12 mars 2019, klockan 19.00 UTC.

Publicerades 2019-03-12