Flygoperativ information, arkiv

Transportstyrelsen publicerar här ett arkiv med information som bedöms vara viktig och av intresse men hänvisar till respektive utgivare för komplett information.

44 meddelanden

EASA SIB angående transport av lithiumbatterier

EASA har publicerat en SIB 2017-01R1 gällande transport av lithiumbatterier som kan ha utsatts för skada.

(Safety Information Bulletin: Safety Precautions regarding the Transport by Air of Damaged, Defective or Recalled Lithium Batteries) 

Läs EASA SIB 2017-O1R1 här

Publicerades 2020-09-29

Senareläggning av införande av ADS-B

EU-kommissionen har beslutat om senareläggning av införandet av ADS-B från 7 juni till 7 december 2020.

Publicerades 2020-05-04

Flygprov och kompetenskontroller under rådande omständigheter

Transporten har publicerat ett förtydligande gällande hur vi under rådande omständigheter hanterar flygprov och kompetenskontroller.

Publicerades 2020-03-18

Förlängd implementering av hårdare krav på simulatorer

EASA förlänger implementeringen av hårdare krav på simulatorer när det gäller UPRT.

Mer information från EASA

Publicerades 2019-12-13

Data link services for the single European sky

COMMISSION REGULATION (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Publicerades 2019-11-15

ICAO gör en översyn av NOTAM-systemet

ICAO håller på med en översyn av NOTAM-systemet för att kunna möta framtidens behov av information till olika aktörer inom luftfarten.

Publicerades 2019-10-18

Notifiering vid positioneringsflygning

Transportstyrelsen har, som tidigare meddelats, publicerat en ny föreskrift TSFS 2019:100 och till denna också en blankett att använda vid notifiering av positioneringsflygning att sända in till Transportstyrelsen. Du hittar den under E-tjänster och Blanketter.

Publicerades 2019-10-01

Adherence to Filed Flight Plans in European Airspace

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) would like to inform European Aircraft Operators and Air Traffic Service providers on the importance of adhering to filed flight plans in the European airspace.

Publicerades 2019-06-12

EASA SIB 2019-05, Reduced Availability of Localizer Performance with Vertical Guidance Procedures

EASA har publicerat en SIB som berör Collins GPS receiver GPS-4000S

Publicerades 2019-03-13

EASA Emergency Airworthiness Directive, AD 2019-0051-E

EASA har idag publicerat en EAD (Emergency Airworthiness Directive) som belägger Boeing 737-8 och 737-9 med flygförbud från idag, den 12 mars 2019, klockan 19.00 UTC.

Publicerades 2019-03-12

Till toppen