Frågor och svar inom området certifikat och utbildning

Här har vi samlat frågor och svar inom området certifikat och utbildning.

Kontrollanter

Flerpilotsystem kompetenskontroll eller flygprov

Senast vid final approach fix ska autopiloten kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Senast vid final approach fix ska autopilot och flight director kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Instruktörer

Ja, man kan få ut en SFI på grundval av att man har en TRI på samma typ och man får även sin SFI förlängd baserad på sin förlängning av TRI på samma typ.

Flygutbildning - teoretisk

Du har rätt att få återbetalat eller krediterat outnyttjade provförsök i din examination. Grundavgiften som vi tar ut i samband med registrering av teoretisk examination återbetalas ej. Detta finns reglerat i Transportstyrelsens föreskrift om avgifter.

För utbetalning, skicka e-post till elevanmalan@transportstyrelsen.se med personnummer och bankuppgifter.

Om utbildningen har genomförts vid ett EASA ATO (Approved training organisation) kan proven skrivas för Transportstyrelsen i Sverige.

Ansökan: Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO

Kontakta din flygskola där du genomfört din teoretiska utbildning, skolan kan ta ut teoribevis och resultat för din examination. Du kan även vända dig direkt till Transportstyrelsen för att få dessa handlingar men du kommer då bli debiterad en avgift på 500 kronor.

Önskar du att Transportstyrelsen tar ut dessa handlingar skickar du ett mejl till elevanmalan@transportstyrelsen.se.

Övrigt

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!