Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat enligt ARA FCL 250b

TSL7295

Observera att ansökan måste vara oss tillhanda senast 31/12 för att inte behöva betala årsavgift för kommande år.

 Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat på egen begäran.
You can find this form in english here; Request to temporary suspend or revoke licence

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.