Godkännande av trafikplatsnamn

Att varje trafikplats har ett unikt namn och en unik signatur är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Transportstyrelsen godkänner trafikplatsnamn för järnväg enligt

TSFS 2022:38 Transportstyrelsens föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg

I kombination med god säkerhetskommunikation borgar ett unikt namn på varje trafikplats för att inga missförstånd uppstår mellan trafikledning och personal som arbetar i spårmiljön. Transportstyrelsen beslutar om namn och signatur efter att infrastrukturförvaltaren har haft samråd med lokala och regionala intressenter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!