Godkännande av trafikplatsnamn

Att varje trafikplats har ett unikt namn och en unik förkortning är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

I kombination med god säkerhetskommunikation borgar ett unikt namn på varje trafikplats för att inga missförstånd uppstår mellan trafikledning och personal som arbetar i spårmiljön. Transportstyrelsen beslutar om namn och förkortning efter att infrastrukturförvaltaren har haft samråd med lokala och regionala intressenter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!