Registerhållningsavgift

För varje fartyg och skeppsbygge som registrerats i fartygsregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift enligt nedan. Avgiften ska betalas av den som är registrerad som fartygsägare/ägare till skeppsbygge i fartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser.

För varje anteckning om statsskepps- eller statsbåtsnamn som registrerats i fartygsregistret tas en registerhållningsavgift ut enligt nedan. Avgiften faktureras den myndighet som ansökt om anteckning av statsskepps- eller statsbåtsnamnet.

Typ av avgiftAvgift i kr per år
Registerhållningsavgift för fartygsregistret (skepp, båt, skeppsbygge, statsskeppsnamn eller statsbåtsnamn)

600 

För ett fartyg där avregistreringsgrund föreligger och en anteckning har gjorts enligt 2
kap. 28 § första stycket 6 sjölagen (1994:1009) i fartygsregistret tas ingen
registerhållningsavgift ut. 

Har du frågor om avgiften mejla till sjofartsregistret.avgifter@transportstyrelsen.se.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!