Efterlysta skyltar 2021

Månad

Antal efterlysta*

Antal avlysta**

Januari 896 162
Februari 799 127
Mars 971

161

April 958

156

Maj 1176

140

Juni 1434

205

Juli 1289

149

Augusti 1105

170

September 1028

157

Oktober 1096

139

November 826

168

December 909

110


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!