Efterlysta registreringsskyltar

På dessa sidor hittar du statistik över efterlysta registreringsskyltar. Statistiken bygger på uppgifter om skyltar som registreras i vägtrafikregistret som efterlysta av Polismyndigheten.

En skylt efterlyses om den rapporteras saknad av en fordonsägare till polisen. Att skylten är efterlyst behöver inte betyda att den har stulits. Vanliga orsaker till att en skylt saknas är att en dåligt fastsatt skylt lossnat vid färd. 

Du kan välja tidigare år i menyn.

Efterlysta skyltar 2023

  Antal efterlysta* Antal avlysta**
Januari 695 80
Februari 672 96
Mars 769

97

April 958

104

Maj 1092

151

Juni  

 

Juli  

 

Augusti  

 

September  

 

Oktober  

 

November  

 

December  

 


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!