Efterlysta registreringsskyltar

På dessa sidor hittar du statistik över efterlysta registreringsskyltar. Statistiken bygger på uppgifter om skyltar som registreras i vägtrafikregistret som efterlysta av Polismyndigheten.

En skylt efterlyses om den rapporteras saknad av en fordonsägare till polisen. Att skylten är efterlyst behöver inte betyda att den har stulits. Vanliga orsaker till att en skylt saknas är att en dåligt fastsatt skylt lossnat vid färd. 

Du kan välja tidigare år i menyn.

Efterlysta skyltar 2024

  Antal efterlysta* Antal avlysta**
Januari 911 122
Februari 840 127
Mars 753 118
April 815 114
Maj 1235 126
Juni 1013 131
Juli    
Augusti    
September    
Oktober    
November    
December    


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!