Permanent bosättning

Transportstyrelsen ser dig som permanent bosatt i den stat där du bor under minst 185 dagar varje år (januari till december) på grund av

  • personlig och yrkesmässig anknytning, eller
  • om yrkesmässig anknytning saknas, personlig anknytning som präglas av nära band mellan dig och den plats där du bor.

Om du har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den du har personlig anknytning till och omväxlande bor i olika stater, anses du som permanent bosatt i den stat som du har personlig anknytning till om du regelbundet återvänder dit.

Du behöver inte uppfylla kravet om att regelbundet återvända ifall du bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift. Den permanenta bosättningen ändras inte heller om du studerar på universitet eller går någon annan utbildning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!