Äldre och bilkörning

Information och vägledning för närstående.

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som vänder sig till dig som

  • har en närstående som har en sjukdom
  • har en närstående vars beteende får dig att fundera på hans eller hennes lämplighet att köra bil
  • har fått reda på att något har hänt din närstående i trafiken
  • diskuterar inom familjen om en närstående person är lämplig att fortsätta köra bil.

Broschyr: Äldre och bilkörning - information och vägledning för närstående.

Läkares ansvar

Sverige har inga krav på medicinska kontroller från en viss ålder för personer som har körkort med lägre behörighet. Sverige har istället valt modellen med läkares anmälan.

Läkares anmälan innebär att alla läkare, enligt 10 kap. 5 § i körkortslagen, är skyldiga att till Transportstyrelsen anmäla den som inte uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. För närvarande finns inga nya uppgifter som föranleder ändring i nuvarande modell med läkares anmälan.

Läs mer om läkares anmälningsskyldighet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!