Betala mervärdesskatt

Här får du veta vad som gäller angående mervärdesskatt när du importerat ett nytt fordon.

Om fordonet är nytt och importerat från ett annat EU-land ska du anmäla till Skatteverkets kontor i Ludvika att du har köpt ett fordon. En kopia på köpehandlingen ska också skickas till Skatteverket.

Enligt reglerna för mervärdesskatt räknas ett fordon som nytt om fordonet vid köpet körts mindre än 600 mil, eller om fordonet varit i trafik i mindre än 6 månader.

Det räcker att ett av kriterierna är uppfyllt för att fordonet ska räknas som nytt när det gäller mervärdesskatt, se exemplen nedan. Mervärdesskatt betalas på inköpspriset.

Räknas fordonet som nytt eller begagnat?

Exempel 1

Fordonet har varit i trafik i 4 månader men har under tiden färdats 1 200 mil.
= Fordonet räknas fortfarande som nytt och du ska betala mervärdesskatt.

Exempel 2

Fordonet har varit i trafik i 14 månader men har under tiden färdats 300 mil.
= Fordonet räknas fortfarande som nytt och du ska betala mervärdesskatt.

Exempel 3

Fordonet har varit i trafik i 14 månader och har under tiden färdats 1 200 mil.
= Fordonet räknas som begagnat och du behöver inte betala mervärdesskatt.