Transportstyrelsens prislista

Följande priser gäller (exklusive moms)

  Pris fr o m 2022-07-01  
Grundavgift 150 kr/månad  
Anmälan 3.45 kr/st  
Sökning 5.18 kr/st  

 

För eventuell avgift för e-legitimation ansvarar respektive leverantör av elektronisk ID-handling.