När ett begagnat importerat fordon registreras i Sverige, använder besiktningsföretagen det utländska registreringsbeviset som underlag för att registrera fordonets tekniska uppgifter i vägtrafikregistret. Om det utländska registreringsbeviset saknar uppgiften om koldioxidvärde, får fordonet i stället ett beräknat koldioxidutsläpp i Sverige som används för  skatteberäkningen.

Koldioxidvärdet kan vara uppmätt, även om det saknas i registreringsbeviset

Trots att det utländska registreringsbeviset saknar uppgift om koldioxidutsläpp kan fordonet  – om det är typgodkänt – ändå i typgodkännandet ha ett koldioxidvärde som är uppmätt av tillverkaren .

Intyga det uppmätta koldioxidvärdet för att ändra det beräknade utsläppet

Fordonets riktiga uppgift om koldioxid kan registreras i vägtrafikregistret i stället för det beräknade värdet genom ett intyg som visar det fastställda koldioxidvärdet. Det ska helst vara ett så kallat CoC-dokument (Certificate of Conformity), det vill säga ett intyg på att uppgiften överensstämmer med typgodkännandet.

Intyget ska tas med till en registreringsbesiktning hos ett besiktningsföretag, där det intygade koldioxidvärdet kan fastställas. Intyget måste komma från tillverkaren. Den som representerar tillverkaren i Sverige (generalagenten) kan eventuellt hjälpa dig.