När registreringsbesiktningen eller provningen för enskilt godkännande är genomförd och godkänd registrerar besiktningsföretaget fordonet i vägtrafikregistret.

Fordonet tilldelas ett registreringsnummer automatiskt och Transportstyrelsen skickar hem ett registreringsbevis och fordonets registreringsskyltar till dig som ägare.
Observera att vi med automatik skickar både registreringsbeviset och registreringsskyltarna till den svenska adress du är folkbokförd på. Vi kan inte skicka registreringsbevis och registreringsskyltar till utlandet.

Registreringsnumret slumpas automatiskt fram utifrån de som är tillgängliga. Det finns ingen möjlighet för dig som fordonsägare att önska ett specifikt registreringsnummer.

Om du ansökt om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen kommer du att få behålla det registreringsnummer du fick då, under förutsättning att den tillfälliga registreringen fortfarande är giltig när registreringsbesiktningen eller provningen för enskilt godkännande blir godkänd.