Registrerad yrkesmässig importör och yrkesmässig tillverkare

Den som importerat ett större antal fordon som registrerats i vägtrafikregistret eller är en utländsk fordonstillverkares representant i Sverige kan ansöka om att bli registrerad i vägtrafikregistret som yrkesmässig importör. Här finns information om vad det innebär och hur du ansöker.

Som yrkesmässig importör kan du ansöka om registrering av nya fordon till Transportstyrelsen utan att de behöver godkännas vid en ursprungskontroll. Med ett nytt fordon menas här ett fordon som aldrig tagits i bruk.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket. Av beviset, som inte får vara äldre än 12 månader, ska det framgå att ni bedriver handel med och/eller import av fordon.
  • Registerutdrag från Skatteverket där det framgår att ni är registrerade för betalning av moms och att ni bedriver handel med och/eller import av fordon. Utdraget får inte vara äldre än ett år.
  • Förteckning över registreringsnummer eller identifieringsnummer för de fordon som importerats under de senaste 12 månaderna eller ett leverantörsavtal. Avtalet ska vara upprättat mellan er och en utländsk fordonstillverkare eller en generalagent/leverantör för ett visst fordonsfabrikat. Det ska visa att ni som ansöker är det utländska företagets svenska representant, att ni löpande kommer att importera fordon samt vilket antal fordon det rör sig om. Avtalet ska även vara försett med både leverantörens och er underskrift.

Observera att begagnade fordon alltid måste godkännas vid en ursprungskontroll, även om de importerats av en yrkesmässig importör.