Mått- vikt- och lastbestämmelser för fordon och fordonståg

De här sidorna riktar sig till dig som vill söka information om bestämmelser om mått, vikter, last, överlastavgift och vägtransportledare som gäller för tunga fordon och fordonståg (fordon med tillkopplade fordon).

Att lasta rätt

Här kan du läsa om hur lasten ska vara säkrad.

Att lasta rätt

Längd- och breddbestämmelser

Här kan du läsa om längd- och breddbestämmelser samt regler för modulsystemet.  

Längd och breddbestämmelser

Viktbestämmelser

Här kan du läsa om bestämmelser om avstånd mellan dragfordon och släp, bärighetsklasser, bruttovikter för fordon och fordonståg samt tillåtet axeltryck.

Viktbestämmelser

Vägtransportledare

Här kan du läsa om bestämmelser om utbildning och förordnande för vägtransportledare.

Vägtransportledare

Överlastavgift

Här kan du läsa om bestämmelser om överlastavgift.

Överlastavgift

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!