Vi har, förutom utvärderingen av simulatorn, påbörjat en översyn av synkapitlet i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Översynen ska vara klar under 2019 och ska visa vilka alternativ som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt för personer med bland annat synfältsdefekter utan att trafiksäkerheten bedöms påverkas negativt. Olika tänkbara alternativ skulle kunna vara att föreskrifterna utformas på ett annat sätt, att simulatorverksamheten fortsätter och utvecklas (beroende på vad utvärderingen av simulatorn visar) och/eller att Transportstyrelsen förespråkar möjlighet till körprov på väg. För att möjliggöra ett körprov på väg krävs en ändring i körkortslagen (1998:488) för personer som inte har körkortstillstånd eller körkort.