För att beviljas innehav av högre behörigheter vid diabetes med medicinering som medför risk för hypoglykemi, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Varje ansökan om körkort prövas utifrån det individuella fallet och det är först när din ansökan prövas, som vi kan svara på hur det blir för just dig.

Det är dock viktigt att du säkerställer att du har möjlighet att uppfylla alla krav som ställs på dig, detta gäller också under din arbetstid. Det gäller till exempel kravet om kontroll över blodsockernivån genom regelbundna kontroller åtminstone två gånger om dagen och i samband med körning. Du måste också ha möjlighet att köra åt sidan och stanna ditt fordon om du får varningstecken på hypoglykemi eller om din sensor indikerar en hypoglykemi.