Transportstyrelsen har inte laglig möjlighet att söka fram vilka personer som kan ha fått ett felaktigt beslut. Detta på grund av begränsningar i hur sökningar får göras i våra system. Du som har gjort en synfältsundersökning gällande det centrala synfältet i en Octopusperimeter och utifrån det resultatet fått ditt körkort återkallat eller fått avslag på en ansökan om exempelvis körkortstillstånd eller förlängning av högre behörigheter, kan vända dig till oss så vi kan titta på ditt ärende igen. Detta gäller dig som har fått ett beslut där det finns en hänvisning till 2 kap. 5 § eller 2 kap. 13 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort m.m.