Frågor och svar - Utländska körkort

Här har vi samlat några av de frågor som vi får om utländska körkort och utbyte av utländska körkort.

Du kan läsa mer på sidan Utländska körkort i Sverige.

Utländska körkort

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat utanför EES är inte giltigt i Sverige om du varit folkbokförd här sedan mer än ett år. Så länge du inte är folkbokförd i Sverige finns ingen begränsad tid för hur lång tid du får köra i landet, så länge körkortet är giltigt.

Om du har ett utländskt körkort utfärdat i en stat inom EES får du fortsätta köra så länge det körkortet är giltigt.

Det går att ansöka om körkortstillstånd om du kan styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling. Du måste därefter genomgå utbildning, inklusive obligatorisk riskutbildning och därefter göra förarprovet. Förarprovet består av ett teoretiskt kunskapsprov och ett praktiskt körprov.

Läs mer om att ta körkort.

Ja, du får övningsköra om du har körkortstillstånd när du övningskör på en trafikskola. Om du vill övningsköra privat måste du förutom körkortstillståndet också ha en godkänd handledare. Ni behöver genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning innan handledaren kan bli godkänd.

Läs mer om att ta körkort.

Det är möjligt att ta körkort om man istället har ett samordningsnummer, men du måste alltid kunna styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling för att ta svenskt körkort. Det kan vara svårt om du har en identitetshandling som är utfärdad utanför Europa.

Du kan vända dig till en auktoriserad översättare för att få hjälp med det. Ett internationellt körkort är också en giltig översättning av ett nationellt körkort. Ett internationellt körkort kan dock inte utfärdas i Sverige, det måste du ha med dig från ditt hemland.

Du måste kunna styrka din identitet om du ska ta körkort i Sverige. I samband med förarprovet kan en förälder/annan vårdnadshavare, make/maka/sambo/registrerad partner eller ett myndigt barn skriftligen intyga att din identitet är riktig. Det är bara någon av dessa personer som får intyga din identitet. Du måste ansöka om undantag i förväg och den person som intygar din identitet måste själv ha en giltig och godtagbar identitetshandling med sig. Det går inte att få andra undantag från kravet att uppvisa en giltig och godtagbar identitetshandling.

Du har inte själv rätt att begära ett samordningsnummer. I samband med att du ansöker om körkortstillstånd kan Transportstyrelsen begära att du ska tilldelas ett samordningsnummer.

Du kan bara få ett samordningsnummer om det inte råder osäkerhet om din identitet. Det betyder alltså att du måste ha en giltig id-handling, t.ex. ett pass från ditt hemland, för att du ska kunna få ett samordningsnummer. Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige, men om du ska ta körkort måste du ha en adress.

Om du har ett giltigt körkort från ett annat land, gäller det i vissa fall även i Sverige. Kom ihåg att det är svenska regler som gäller i Sverige.

Läs mer om utländska körkort och vad som gäller för dig.

Utbyte av utländska körkort

I Sverige kan du bara byta ett körkort från något annat EES-land*, Schweiz eller Japan. Den som ska byta sitt körkort måste också ha en giltig och godtagbar id-handling.

Läs mer om utländska körkort och utbyte.

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Ja. Skicka in Ansök om utbyte av utländskt körkort. I vissa fall kan du behöva komplettera din ansökan med ett körkortstillstånd för att vi ska kunna pröva behörigheter som löpt ut i datum. Om detta blir aktuellt kommer vi meddela dig om detta efter att vi mottagit din ansökan.

Läs mer om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

Har du ditt yrkeskompetensbevis inkluderat i ditt utländska körkort med kod 95 eller villkor 95 kommer vi att byta ut detta till ett svenskt yrkeskompetensbevis. Fotografiet blir detsamma som på ditt nya svenska körkort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!