Körkort från länder utanför EES

För att ett körkort som är utfärdat i en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige, måste det vara giltigt i det land där det har utfärdats, och inte ha bytts ut mot ett svenskt. Körkortet är inte giltigt i Sverige om du varit folkbokförd sedan mer än ett år.

Körkortet ska vara utformat enligt internationella överenskommelser (konventionerna 1949 och 1968 om vägtrafik). Om körkortet inte är utformat enligt de reglerna och inte heller är skrivet på engelska, tyska eller franska, gäller det bara tillsammans med en bestyrkt översättning. Översättningen ska vara på engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om det inte finns något foto på körkortet gäller det bara tillsammans med en identitetshandling med foto.

Utbyte av körkort

Ett körkort utfärdat i en stat utanför EES får inte bytas ut mot ett svenskt körkort med undantag för Schweiz och Japan.

För att få byta ut ett körkort från Schweiz eller Japan måste du

 • ha ett giltigt körkort
 • vara permanent bosatt i Sverige
 • uppfylla de personliga och medicinska kraven för körkort.

Läs mer om vad som gäller för permanent bosättning längre ned på sidan. 

Du måste ansöka om utbyte inom ett år från att du blev folkbokförd i Sverige. Det beror på att ditt utländska körkort inte är giltigt här efter denna tid.

Så här ansöker du

 • Beställ blanketten "Ansök om utbyte av utländskt körkort" via e-tjänsten "Beställ blankett". Du ska också beställa antingen
  - Blanketterna "Hälsodeklaration" och "Synintyg" om ansökan avser behörighet AM, A1, A2, A, B eller BE eller
  - Blanketten "Läkarintyg" om ansökan avser behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

  Beställ blankett  
 • Betala ansökningsavgiften via det inbetalningskort Transportstyrelsen skickat hem till dig. Se aktuell avgift och läs mer om avgifter.
 • Skicka in dina ansökningshandlingar, ditt utländska körkort i original samt intyg som styrker körkortets giltighet till:
  Transportstyrelsen
  701 97 Örebro

När du ansöker om utbyte av körkort från Schweiz eller Japan ska du skicka med ett intyg som styrker att körkortet är giltigt. Giltighet av körkort från Japan kan intygas genom ett certifikat som du ansöker om hos japanska ambassaden i Stockholm. Giltighet av körkort från Schweiz kan intygas genom intyg från körkortsmyndigheten i Schweiz.

Om Transportstyrelsen godkänner din ansökan får du ett beslut hem med uppmaningen att ta dig till ett av Trafikverkets förarprovskontor. Där ska du fotografera dig och lämna namnteckning. Ta med en godkänd och giltig identitetshandling (ID-handling).

Innan ditt nya körkort kan tillverkas måste du också betala tillverkningsavgiften på 150 kronor till Transportstyrelsen. Ett inbetalningskort skickas med i beslutet hem till dig.

Ditt nya körkort skickas till dig som rekommenderat brev. 

Transportstyrelsen skickar tillbaka ditt utländska körkort till myndigheten som utfärdade det.

Vad innebär permanent bosättning?

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av

 • personlig och yrkesmässig anknytning eller
 • personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där personen bor.

Om du omväxlande bor i två eller flera stater på grund av att din yrkesmässiga anknytning skiljer sig från din personliga anknytning, är din permanenta bosättning den plats till vilken du har personlig anknytning. Detta gäller under förutsättning att du regelbundet återvänder dit.

Om du genomför en tidsbegränsad uppgift i annat land, behöver du inte återvända regelbundet till den stat där du har en personlig anknytning för att anses vara permanent bosatt där.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.