Körkort från länder inom EES

Ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES är giltigt i Sverige så länge det är giltigt i landet där det har utfärdats och inte har bytts ut mot ett svenskt. Körkortet är giltigt även om du är folkbokförd i Sverige.

Med ett körkort utfärdat i en EES-stat får du också vara handledare vid privat övningskörning, om du uppfyller kraven för det.

Läs mer om reglerna för handledare

Utbyte av körkort

Du får byta ut ditt körkort från en EES-stat mot ett svenskt körkort måste du

  • ha ett giltigt körkort
  • vara permanent bosatt i Sverige.

Läs mer om vad som gäller för permanent bosättning längre ned på sidan.

Så här ansöker du

  • Beställ blanketten "Ansök om utbyte av utländskt körkort" via e-tjänsten nedan.

 Beställ blankett

  • Skicka in din ansökan tillsammans ditt utländska körkort i original till: Transportstyrelsen
    701 97 Örebro

Om din ansökan om utbyte omfattar högre behörigheter, kan du i vissa fall behöva skicka in läkarintyg eller hälsodeklaration och synintyg. Om detta gäller dig, kommer vi att kontakta dig efter att du skickat in din ansökan.

Om Transportstyrelsen godkänner din ansökan får du ett beslut hem med uppmaningen att ta dig till ett av Trafikverkets förarprovskontor. Där ska du fotografera dig och lämna namnteckning. Ta med en godkänd och giltig identitetshandling (ID-handling).

Innan ditt nya körkort kan tillverkas måste du också betala tillverkningsavgiften till oss. Ett inbetalningskort skickas med i beslutet hem till dig.

Ditt nya körkort skickas till dig som rekommenderat brev.

Vi skickar tillbaka ditt utländska körkort till myndigheten som utfärdade det. 

Vad innebär permanent bosättning?

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av

  • personlig och yrkesmässig anknytning eller
  • personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där personen bor.

Om du omväxlande bor i två eller flera stater på grund av att din yrkesmässiga anknytning skiljer sig från din personliga anknytning, är din permanenta bosättning den plats till vilken du har personlig anknytning. Detta gäller under förutsättning att du regelbundet återvänder dit.

Om du genomför en tidsbegränsad uppgift i annat land, behöver du inte återvända regelbundet till den stat där du har en personlig anknytning för att anses vara permanent bosatt där.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.