Kostnaden för kontrollmärket har aldrig finansierats av fordonsskatten. Därför ändras inte heller fordonsskatten när kontrollmärket nu har försvunnit.